O společnosti

Uni Roll Czech, s.r.o.

Firma Uni Roll Czech s.r.o. navazuje historicky na firmu Uni Roll v.o.s., která byla založena 26.3.1993. Uni Roll v.o.s. byl založen šesti společníky (3 manželské páry). Vývojem výroby v návaznosti na změny ve společnosti a změnám potřeb trhu se společnost opírala především o zkušenosti a představy manželů Zdeňky a Romana Krejcarových, kteří se v roce 1996 stali jedinými majiteli společnosti Uni Roll v.o.s..
Firma Uni Roll v.o.s. naplnila představy o podnikání ve výrobě „Hořických trubiček“ ve větších rozměrech, a to v dokončených a ve své době na vysoké úrovni vybavených výrobních prostorách, které byly získány přestavbou rodinného domu a jeho propojením s bývalou truhlářskou dílnou a poté i přístavbou nové části v jeden celek. Okrajově se na ručních plotnách pekly dortové oplatky. Zpočátku byly trubičky baleny ručně a opatřeny jednoduchou etiketou. Po zakoupení balicího stroje se trubičky začaly balit rychleji a s vložením etikety. Posléze byl přikoupen etiketovací stroj, zakoupeny samolepící etikety a obal dostal luxusnější vzhled, což přispělo k vyšší prodejnosti všech druhů vyráběných trubiček. V té době byl vyroben stroj na pečení dortových oplatek ze kterých se rozšířila i výroba dalšího druhů výrobků – oplatkové trojhránky, dortové oplatky, spékané dortové oplatky. Vývojem požadavků obchodníků se začali používat obaly s potiskem.

Firma Uni Roll Czech s.r.o. byla založena v roce 2005 jako nástupní společnost ve veškeré výrobě po firmě Uni Roll v.o.s..
Firma Uni Roll Czech s.r.o.navázala na tradici výroby „Hořických trubiček“, trojhránků, oplatek a ostatního oplatkového zboží. Výroba „Hořických trubiček“ je stále vývojově modifikována ve stáčení sypaných trubiček, plněných trubiček. Totéž v čokoládové polevě ve variantách máčení do poloviny trubičky či z obou stran máčených trubiček.
Denní kapacitní produkce firmy Uni Roll Czech s.r.o. je více jak 60 tisíc trubiček, které jsou dodávány nejen do cukráren a maloobchodů, ale i do obchodních řetězců po celých Čechách. Firma používá při balení výrobků jak obal s etiketou, tak i potištěné obaly. Firma Uni Roll Czech s.r.o.  v současnosti zaměstnává asi 20 pracovníků a vlastní ochranné známky na výrobu celozrnných trubiček, trojhránků, oplatek a sušenek.