Degustační balení

Dopřejte Vaší návštěvě nebo obchodním partnerům výběr, dle jejich chuti.

Jsme držiteli ochranného označení původu v kategorii Hořické trubičky.

CHOP je označení výjimečného zemědělského produktu nebo potraviny z daného regionu či místa, jejichž jakost nebo vlastnosti jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím.

UNIROLLKY jsou jako Hořické trubičky jako jeden z mála produktů splňující směrnici pro Hořické trubičky uznaných EU. 

Spolek výrobců Hořických trubiček (SVHT) vznikl za účelem prosazení zápisu označení výrobku "Hořické trubičky" do seznamu Chráněného zeměpisného označení v rámci EU. Důvodem bylo zabezpečení ochrany proti plagiátům a poškozování pověsti produktu, který je historicky spjatý s naším městem. Zápis se uskutečnil v roce 2007 a od tohoto roku jsou všechny legálně vyrobené Hořické trubičky označeny logem EU. Naše firma UNI ROLL Czech s.r.o je zakládajícím členem spolku a náš zástupce dohlíží na činnost spolku.Dalším certifikátem, který potvrzuje naši originalitu a pravost je označení našeho produktu HOŘICKÉ TRUBIČKY.