RODINNÉ RECEPTY A TRADIČNÍ VÝROBA

Uni Roll Czech, s.r.o.

Firma Uni Roll Czech s.r.o. navazuje historicky na firmu Uni Roll v.o.s., která byla založena 26.3.1993. Po převratu v roce 1990 byly dílny bývalých výrobců vesměs restituovány, některé založeny zcela nové původními rodinnými dědici nebo pokračovali v tradici zaměstnanci těch předrevolučních, kteří nesli příběh a historii hořických trubiček až do dnešního dne stejně jako naše firma.

Vraťme se ještě do doby porevoluční, kdy byla založena firma Uni Roll v.o.s. s šesti společníky (3 manželské páry). Vývojem výroby v návaznosti na změny ve společnosti a změnám potřeb trhu se společnost opírala především o zkušenosti a představy manželů Zdeňky a Romana Krejcarových, kteří se v roce 1996 stali jedinými majiteli společnosti Uni Roll v.o.s..

Firma Uni Roll v.o.s. naplnila představy o podnikání ve výrobě "Hořických trubiček" ve větších rozměrech, a to v dokončených a ve své době na vysoké úrovni vybavených výrobních prostorách, které byly získány přestavbou rodinného domu a jeho propojením s bývalou truhlářskou dílnou a poté i přístavbou nové části v jeden celek. 

Okrajově se na ručních plotnách pekly dortové oplatky. Zpočátku byly trubičky baleny ručně a opatřeny jednoduchou etiketou. Se zvýšenou poptávkou a vývojem trhu byla výroba značně automatizovaná za pomocí balící linky s vloženými etiketami. Současně byla vyrobena unikátní linka na pečení dortových oplatek ze kterých se rozšířila i výroba dalšího druhů výrobků - oplatkové trojhránky, dortové oplatky, spékané dortové oplatky. 

Firma Uni Roll Czech s.r.o. byla založena v roce 2005 jako nástupní společnost ve veškeré výrobě po firmě Uni Roll v.o.s. Firma Uni Roll Czech s.r.o. navázala na tradici výroby "Hořických trubiček", trojhránků, oplatek a ostatního oplatkového zboží. 

Výroba "Hořických trubiček" je stále vývojově modifikována ve stáčení sypaných trubiček, plněných trubiček. Totéž v čokoládové polevě ve variantách máčení do poloviny trubičky či z obou stran máčených trubiček.

Denní kapacitní produkce firmy Uni Roll Czech s.r.o. je více jak 60 tisíc trubiček, které jsou dodávány nejen do cukráren a maloobchodů, ale i do obchodních řetězců po celých Čechách. Firma používá při balení výrobků jak obal s etiketou, tak i potištěné obaly. 

Firma Uni Roll Czech s.r.o. v současnosti zaměstnává asi 20 pracovníků a vlastní ochranné známky na výrobu celozrnných trubiček, trojhránků, oplatek a sušenek.